За клиента

Някои от най-често задаваните въпроси – и нашите отговори, за улеснение на клиентите ни.

Услугата предоставя достъп на абонатите ни до интернет без ограничения по време и трафик. Осъществява се чрез свързване към изградената ни подземна кабелна мрежа на територията на град София. Основните предимства са високото качество и скорост спрямо алтернативните доставчици на интернет, както и възможността за ползване на други допълнителни IP базирани услуги.

Нямаме ограничения за броя компютри, единственото ни условие е да не предоставяте възмездно или не услугите на трети лица извън рамките на указания в договора адрес.

Всички необходими IP адреси за ползване на услугата са реални, раздавани динамично чрез технологията DHCP. На практика, алгоритъмът ни за освобождаването им ги доближава до статични IP адреси. При необходимост, като IP камери, VPN тунели и други, предоставяме статични IP адреси. За всеки допълнителен IP адрес е необходимо да заплатите месечна такса за поддръжка.

Минималният срок за ползване е един месец. Услугите, които предоставяме са предплатими, като всеки абонат има индивидуално число от месеца за плащането им. Основните ни методи за разплащане са касово (в някой от локалните ни офиси), банково (чрез обявената банкова сметка) и e-pay. Подробна информация можете да получите в раздел “Плащане”, както и на телефоните ни за контакт.

За търговци, които са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър /ЗТР/ – с удостоверение за актуално състояние издадено в срок до 6 месеца преди подаване на заявлението или извлечение от търговския регистър, Единен идентификационен код /ЕИК/. За търговци, които са регистрирани от съответния окръжен съд и не са подали заявление за регистрация или пререгистрация по ЗТР – с удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 6 месеца преди подаване на заявлението, копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ. При подписване на едногодишен договор подпис се полага от МОЛ на фирмата или нотариално упълномощено от него лице, както и се записват данните му по лична карта. При подписване на необвързващ договор подпис се полага от лицето, което е посетило нашия офис. Печатът не е задължителен.

При подписване на необвързващ договор подпис се полага от лицето, което е посетило нашия офис. При подписване на едногодишен договор подпис се полага от титуляра на договора или съответно МОЛ на фирмата, или нотариално упълномощено от него лице.

Не, но ако въпросът Ви е относно това дали можем да Ви осигурим безжичен сигнал във вашия дом или офис, да, можем посредством безжичен рутер, който е необходимо да закупите, откъдето пожелаете, може и от нас.

Предлагаме “Интернет достъп”, чрез оптичен или меден (LAN) кабел посредством Ethernet интерфейс. Ако се интересувате от оптичен интернет е необходимо да Ви свържем с колега от отдел “Корпоративни клиенти” на Онлайн Директ, който ще изготви индивидуална оферта спрямо конкретните Ви изисквания. За интернет достъп чрез меден кабел можем да Ви уверим, че е отлично обезпечен, като всички магистрални трасета са оптични. Основната разлика е, че в единия случай до адреса полагаме оптичен кабел, а в другия меден.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers (IEEE).
Ethernet интерфейс 10/100 BASE-TX и ethernet конектор RJ45 – служи за присъединяване на клеинтското устройство посредством меден UTP/FTP кабел към мрежата на Онлайн Директ ЕООД. Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3i (10BASE-T) и IEEE 802.3u (100BASE-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B.
Ethernet интерфейс 100/1000BASE-FX и ethernet конектор SC – служи за присъединяване на клеинтското устройство посредством Fiber-Optic кабел към мрежата на Онлайн Директ ЕООД. Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3u (100BASE-FX) и IEEE 802.3z (1000BASE-X). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта IEC 61754-4

Да, можете да подпишете.
Необходимо е да предоставите копие от договора за наем, който трябва да е за период от минимум една година.

Може да смените адреса си, само ако е в района на нашето покритие.