• 0884 377 477ТАКСУВАНЕ според тарифния план към обикновен мобилен номер
  • 0700 16 225ТАКСУВАНЕ според тарифния план към национален номер 0700
  • 0800 15 225БЕЗПЛАТЕН за абонати на фиксирана телефония
  • Вход за потребители

Настройки LevelOne150

Настройки LevelOne150

1.Стартирайте уеб браузъра на компютъра,въведете локалният IP адрес на вашия рутер и натиснете “Enter”
2.Ще се появи прозорец, в който трябва да въведете потребителско име и парола,които по подразбиране са:

User name: admin

Password: password

LevelOne150_4

 

1.От главното меню изберете “Wireless Settings”

2.В полето за “Network Name (SSID)” въведете желаното от Вас име на безжичната мрежа

3.Натиснете върху бутона “Apply”

LevelOne150_1

 

1.От подменюто вляво изберете “Security”

2.От падащото меню за “Security Mode” изберете “WPA2-PSK”

LevelOne150_2

 

1.За “WPA Algorithms” изберете “TKIPAES”

2.В полето за “Pass Phrase” въведете желаната от Вас парола на безжичната мрежа,която трябва да е минимум 8 символа

3.Натиснете върху бутона “Apply”

LevelOne150_3