Бизнес Интернет

Високоскоростен достъп до интернет за малък и среден сегмент бизнес абонати. Предоставя се чрез подземна оптична мрежа FTTB(Fiber-To-The-Building) и подземна оптично-медна мрежа по технологията FTTN (Fiber-To-The-Node)

Индивидуални фирмени решения

Онлайн Директ предлага индивидуални корпоративни решения за Вашия бизнес, съобразени с нуждите Ви. За да получите повече информация, свържете се с нашите персонални сътрудници на телефон 0700 16 225 или на електронна поща: corporatesales@onlinedirect.bg.
Ние сме регистриран от RIPE доставчик и притежаваме собствена Автономна Система и IP адресно пространство. Разполагаме със собствен център за наблюдение на мрежата и проактивно управление на мрежовите ресурси. Гарантираното качество на услугата се обезпечава и от непрекъсната техническа поддръжка, оперираща със система за регистриране и разрешаване на проблеми и ескалация.
Предимства:
 • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга;
 • Напълно гарантиран капацитет;
 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество;
 • Симетричност – еднакво висока скорост на входящ и изходящ трафик;
 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Онлай Директ;
 • Резервирана международна свързаност от 3 независими доставчика;
 • Директна свързаност с над 25 доставчици в България;
 • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на мрежата (Online Direct NMS);
 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им;
 • Регистрация на действията предприети за разрешаването на проблема и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем;
 • Персонален номер за поддръжка.