Домашен интернет

Интернет достъп за дома. Надеждна и сигурна интернет връзка с реално достижими скорости.

Икономичен

13,99лв. /

при сключване на договор за 24 месеца

Стандартен

19,99лв. /

при сключване на договор за 24 месеца

Разширен

23,99лв. /

при сключване на договор за 24 месеца

Услугата „Интернет достъп“ се предоставя със следната минимална, обичайно налична, максимална и рекламирана скорост за изтегляне и качване на услугите за интернет достъп при: Услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbps: Максимална скорост 100% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост 95% от рекламираните скорости; Минималната скорост 15% от рекламираните скорости.