• 0884 377 477ТАКСУВАНЕ според тарифния план към обикновен мобилен номер
  • 0700 16 225ТАКСУВАНЕ според тарифния план към национален номер 0700
  • 0800 15 225БЕЗПЛАТЕН за абонати на фиксирана телефония
  • Вход за потребители

Изменения в Общите условия на ОНЛАЙН ДИРЕКТ ЕООД

Изменения в Общите условия на ОНЛАЙН ДИРЕКТ ЕООД
  • 25
    Apr

Изменения в Общите условия на ОНЛАЙН ДИРЕКТ ЕООД

От 25.05.2018 г. влизат в сила изменения в Общите условия на ОНЛАЙН ДИРЕКТ ЕООД за предоставяните от него електронни съобщителни услуги. Измененията са предприети във връзка с:

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25.11.2015 г.,за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет;

2. Влизане в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, приет на 27.04.2016 г., (Общ регламент за защита на личните данни). Този Регламент касае защитата на физическите лица във връзка с предоставянето и обработването на лични данни. Регламентът завишава стандартите за защита на личните данни в целия Европейски съюз, което налага промени в досегашните практики по отношение на обработването им. От 25.05.2018 г. влизат в сила изменения на Общите условия, които целият да предоставят ясна и точна информация за обработката на личните данни, която да е на едно място, да е лесно достъпна и разбираме за нашите потребители. След измененията, информацията за вида данни, начина на обработването им, срока за съхранението им, правата Ви като субекти на данните и друга полезна информация ще се съдържа в „Политиката за поверителност на личните данни на ОНЛАЙН ДИРЕКТ”, която ще бъде публикувана на нашата интернет страница и ще е налична в търговските ни обекти на 25.05.2018 г.

Пълният текст на изменените Общи условия може да намерите ТУК